Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

AQAP - Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości

Publikacje AQAP stanowią uzupełnienie i rozszerzenie wymagań zawartych
w Normie ISO 9001:2008. Dokumenty te są zbiorem wymagań jakościowych, jakie powinny być umieszczane przez zamawiającego w kontraktach zawieranych
z przedsiębiorstwami realizującymi dostawy / usługi dla wojska. Publikacje standaryzacyjne AQAP określają wymagania dla systemu jakości ukierunkowanego na pełną odpowiedzialność wszystkich zaangażowanych stron za jakość wyrobu / usługi i mają zapewnić dostarczanie na potrzeby wojska bezpiecznych
i niezawodnych wyrobów.

Aktualnie obowiązują następujące dokumenty standaryzacyjne:

AQAP 2110 - Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji
AQAP 2120 - Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji
AQAP 2130 - Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli
i badaniach

W procesie wdrażania systemu wykorzystuje się również publikacje:

AQAP 2009 - Wytyczne NATO do stosowania AQAP serii 2000
AQAP 2131 - Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli końcowej
AQAP 2105 - Wymagania NATO dotyczące planów jakości

Najważniejszymi elementami systemów AQAP są:

- Zarządzanie konfiguracją - zgodne z normą ISO 10007
- Zarządzanie ryzykiem
- Proces Rządowego Zapewnienia Jakości - związane jest z nadzorowaniem kontraktu przez osobę wyznaczoną przez stronę zamawiającego (Przedstawiciel Rządowego Zapewnienia Jakości QAR)

Korzyści wynikające ze skutecznie wdrożonego i funkcjonującego Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego z AQAP:

- zwiększenie konkurencyjności na rynku
- spełnienie wymagań zamawiającego
- zmniejszenie ryzyka związanego z realizowanymi przedsięwzięciami
- zapewnienie identyfikowalności realizowanych procesów
- zwiększenie skuteczności i efektywności procesów
- zwiększenie wiarygodności przeprowadzanych kontroli, pomiarów i badań dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Pomiarami zgodnego z wymaganiami Normy ISO 10012:2004

Przedsiębiorstwa realizujące dostawy dla wojska lub starające się o takie kontrakty powinny posiadać certyfikaty wydane na zgodność z ww. dokumentami AQAP przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania (www.zsjz.pl)