Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2004

System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy
ISO 14001:2004 identyfikuje zagrożenia dla środowiska wynikających z działalności organizacji.

Wdrożenie tego systemu w przedsiębiorstwie umożliwia ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnia zachowanie zgodności z odpowiednimi regulacjami prawnymi oraz spełnienie wymagań Unii Europejskiej.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego składa się
z następujących etapów:

1.Wstępny Audit środowiskowy
Analiza istniejącego stanu, identyfikacja aspektów środowiskowych - obszarów
w organizacji gdzie może powstać zagrożenie dla środowiska
2.Określenie celów i zadań związanych z zarządzaniem środowiskowym
3.Opisanie procesów zachodzących w organizacji
4.Opracowanie wymaganych procedur i Księgi Środowiskowej
5.Opracowanie zasad monitorowania i pomiarów działań mających wpływ
na środowisko
6.Szkolenia auditorów wewnętrznych
7. Wdrozenie dokumentacji systemowej
8.Ustalenie zasad przeglądu, oceny i ciągłego doskonalenia systemu
9.Przygotowanie do auditu certyfikacyjnego