Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008


Zadaniem firmy QMC Bogdan Zajączkowski jest wszechstronne przygotowanie
i doprowadzenie Państwa Firmy do uzyskania Certyfikatu zgodności
z międzynarodową normą ISO 9001:2008 poprzez opracowanie i wdrożenie
w pełni dopasowanego do indywidualnych potrzeb Klienta i funkcjonalnego Systemu Zarządzania Jakością.

Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008 przebiega w następujących fazach:

1. Analiza istniejącego systemu zarządzania jakością — audit wstępny.

Audit wstępny przeprowadzony przez naszych konsultantów jest nieodłącznym elementem poznania Państwa Przedsiębiorstwa, realizowanych procesów oraz zakresu prac. W rezultacie przeprowadzonego auditu opracowany zostanie szczegółowy harmonogram realizacji projektu.

2. Szkolenia dla kadry kierowniczej, wewnętrznych auditorów jakości oraz osób opracowujących dokumentację.

I. Szkolenie ogólne dla Zarządu oraz wszystkich pracowników przedsiębiorstwa,.
Szkolenie ogólne obejmuje przekazanie niezbędnych informacji z zakresu normy ISO 9001:2008 w odniesieniu do rodzaju prowadzonej działalności.

II.Szkolenia indywidualne dla Auditorów i Pełnomocnika

Uczestnicy szkolenia poznają teoretycznie i praktycznie:
- zasady tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemu jakości,
- techniki auditowania,
- planowanie i przeprowadzanie auditów oraz sporządzanie raportów,
- sposoby podejmowania działań korygujących,

III. Szkolenie cykliczne
Szkolenie Pełnomocnika ds. jakości oraz całego personelu zaangażowanego
w proces tworzenia systemu jakości (szkolenia przez cały czas tworzenia systemu zarządzania jakością w zależności od etapu realizacji projektu)

3. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji i jej wdrożenie.

Stworzenie i przegląd w firmie Zamawiającego wraz z wyznaczonym zespołem
ds. jakości udokumentowanego systemu zarządzania jakością, który będzie pokrywał się z wymaganiami normy ISO 9001:2008.


4. Przygotowanie do auditu certyfikacyjnego.

- Nadzorowanie wykonywanych wewnętrznych auditów i przeglądu zarządzania.
- Nadzorowanie działań korygujących.
- Pomoc w opracowaniu wniosku do jednostki certyfikującej