Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według
normy PN-EN 18001/OHSAS 18001


Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy PN-EN 18001/OHSAS 18001 umożliwia przedsiębiorstwom opracowanie i realizację optymalnej polityki BHP. Ma na celu minimalizację szkodliwego oddziaływania środowiska pracy na człowieka, zabezpieczenie pracowników przed wypadkami
w pracy i chorobami zawodowymi.
Skuteczne zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przyczynia się także
do uzyskania wartości ekonomicznych poprzez ograniczenie strat w przedsiębiorstwie wynikających z awarii sprzętu
 i urządzeń, wysokich stawek ubezpieczeniowych, odszkodowań. Tworzy pozytywny wizerunek bezpiecznej Firmy.
 
Proponujemy wdrożenie Systemu osobno lub jako część Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.
 
Wdrażając System pomagamy przedsiębiorstwom spełnić wszystkie wymagania normy PN-EN 18001/OHSAS 18001 obejmując zdefiniowane w normie obszary, między innymi: monitoring wypadków, szkolenie kadry kierowniczej, środki indywidualnej ochrony, higiena pracy i ochrona zdrowia, bezpieczna technika, promocja BHP w przedsiębiorstwie, bezpieczeństwo poza pracą, przygotowywanie planów na wypadek awarii, kontrola wewnętrzna oraz wiele innych.